• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Architektura a adaptacja starych więzień na przestrzenie mieszkalne.

Poprawnie od początku stosowania technologii fotograficznych ich użytkownicy oraz odbiorcy zorientowali się, iż powstał nowatorski sposób zapisu rzeczywistości – szybki oraz dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali istotne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia sprezentowała dokumentalistom narzędzie niezwykłe przez swoją dostępność i precyzję zapisu. W prasie od początku jej istnienia zamieszczano meldunki naoczne, fotografia stała się równorzędną ze słowem pisanym składową zawartości gazet. To naturalnie dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły zapoznać wizerunki sławnych ludzi i miejsc. Powstała oryginalna dyscyplina dziennikarska – fotoreportaż, bazująca w głównej mierze na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli zdjęć traktujących konkretnego tematu rodzaju fotografia biznesowa, uszeregowanych i skomponowanych w ten sposób, żeby tworzyć czytelny oraz zgrabny przekaz. Wstrząsające relacje reporterskie docierały oraz docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych nieszczęściami katastrof i wojen. Mimo pełnej współczesnej technologii, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa niezwykle niebezpieczna.

1. Kliknij tutaj

2. Sprawdź teraz

3. Przejdź do strony

4. Przejdź dalej

5. Otwórz link Nieruchomości a wpływ sztuki ulicznej na przestrzeń publiczną.

Categories: Blog

Comments are closed.